♦️#چند_خبر_کوتاه

🔹سود وام افرادی که مسکن مهر خود را تحویل نمی‌گیرند از چهار به ۱۸ درصد افزایش می‌یابد.

🔹رهبر جریان صدر عراق: اگر دولت آمریکا حاضر به خروج از عراق نشود، با آن به مثابه یک کشور اشغالگر و دشمن برخورد خواهد شد.

🔹بازسازی ۲۵۰ مدرسه در سوریه توسط ایران به عنوان نقل قولی از سوی وزیر آموزش و تربیت سوریه تکذیب شد.

@AkhbareFori