♦️رزمندگان مقاومت «خان طومان» را آزاد کردند 🔹‏لحظاتی پیش با مجاهدت‌های رزمندگان محور مقاومت شهر ‎«خان طومان» در جنوب غرب ‎حلب پاکسازی شد. 🔹این شهر یادآور حماسه فرزندان ‎ایران زمین برای ارتقای عزت و شرف‌و کرامت مردم ایران است، جایی که در حمله تروریست‌ها گروهی…