♦️هنوز نامه‌ای از ای اف سی درباره محرومیت نمایندگان ما دریافت نکردیم علوی سخنگوی فدراسیون فوتبال: 🔹قرار بود تا امروز رای اعلام شود ولی هنوز رسما اعلامی نشده است 🔹 شاید تا امشب یا فردا به ما در این مورد اطلاع دهند 🔹اگر ای اف سی درباره محرومیت نمایندگان فوتبال…