🔹راننده تاکسی چینی مسافری را به سوی بیمارستان سوار می‌کند.

🔹مسافر سرفه کرده و راننده کاشف به عمل می‌آورد که او از شهر ووهان{مرکز کروناویروس} بازگشته است.

🔹وقتی مسافر عطسه می‌کند،راننده از کوره در رفته و او را بیرون می‌اندازد.

@Akhbarefori