♦️مردم اگر کیفیت رای نماینده را بدانند خیلی‌ها در مجلس نخواهند بود

«سلیمی» عضو کمیسیون آموزش مجلس:

🔹مردم اگر کیفیت رای نماینده را بدانند خیلی‌ها در مجلس نخواهند بود.

🔹در خیلی از کشورها آرا به صورت شفاف منتشر می‌شود.

🔹باید آرای نمایندگان منتشر شود تا مردم بفهمند چه کسانی چنین طرحی را امضا کرده‌اند و سپس زیر امضاهایشان زده‌اند.

🔹ما نماینده مردم هستیم و هم اکنون خواست افکار عمومی، شفافیت است.

#شفافیت_آرا

@AkhbareFori