♦️کدام یک از صحابه امام حسین(ع) پس از واقعه عاشورا زنده ماندند

🔹داستان عجیب از یک حسرت بزرگ؛ ضحاک بن عبدالله،؛ یکی از یاران امام حسین(ع) که ظهر عاشورا امام را رها کرد

🔹ضحاک بن عبدالله یکی از یاران امام حسین(ع) بود که علی رغم همراهی با امام و کشتن چندتن از دشمنان بدکیش در ظهر عاشورا و در حالیکه دیگر هیچ یک از صحابی امام(ع) با او نبوده و همه شربت شهادت را نوشیده بودند، از ایشان اذن گرفت و از معرکه گریخت

شرح ماجرا را اینجا بخوانید و درباره این واقعه تاریخی نظر بدهید

khabarfoori.com/detail/1329036