♦️قاضی کهریزک به ۱۸ ماه حبس محکوم شد

🔹یکی از سه قاضی پرونده کهریزک که مدتی است به‌دلیل اتهامات دیگری زندانی‌ است، این بار در پرونده کهریزک به حبس محکوم شد/ تابناک

@AkhbareFori