سقوط سنگ در محور هراز حادثه آفرید

🔹شامگاه جمعه سقوط سنگ بر روی سواری پراید در جاده هراز باعث کشته شدن یک دختر جوان از سرنشینان این خودرو شد.

🔹این حادثه ساعتی پیش در محور هراز در مسیر پیست اسکی آبعلی منطقه روی داد.

@AkhbareFori