♦️بنزین گران نمی‌شود

وزیر نفت:

🔹قیمت بنزین افزایش نمی‌یابد

🔹هیچ برنامه‌ای برای افزایش قیمت بنزین نداریم و قانون نیز اجازه انجام این کار را نداده است

@AkhbareFori