♦️سلطانی‌فر: زیرساخت‌ها در تمام استادیوم‌های کشور برای ورود بانوان به ورزشگاه‌ها آماده است

وزیر ورزش:

🔹امیدواریم با هماهنگی که با نهادهای مرتبط و ذیربط به عمل خواهد آمد به مرور بتوانیم ابتدا شاهد حضور بانوان در رقابت های ملی باشیم و کم کم عرصه را گسترش دهیم.

🔹ورزش ما امروز مثل بقیه عرصه‌ها به شدت از سمت نیروهای دشمن در معرض تهدید و تخریب است و هرگز اینقدر حاشیه نداشته‌ایم.

🔹متاسفانه بعضی‌ها در داخل کشور همزمان با تحریکات خارجی هم به این موارد کمک می کنند تا ورزش کشور بیشتر از قبل تهدید شود.

جایگاه ویژه، هر لحظه با ورزش

t.me/joinchat/AAAAAEUVVhM2ViLGxYw4EQ