‏کامران بازوند، اهل رومشکان لرستان، زندگی‌اش رو صرف طبیعت کرده. کامران با وجود خشکسالی تونسته ۶۰۰درخت بکاره و روزانه اونارو با بطریهایی آبیاری کنه. او نقاش، خطاط و شیفته طبیعته...

اطرافمون زیادن از آدمهای شریفی که گمنام موندن و نمیشناسیمشون!

اخبار لحظه ای #لرستان

t.me/joinchat/AAAAAEGm-afH_WZZKJ9AkQ