غیبت صدرالساداتی در اجلاسیه مجلس خبرگان

🔹صدرالساداتی که در هفته‌های گذشته برخی حواشی درباره او و برادرش مط�

غیبت صدرالساداتی در اجلاسیه مجلس خبرگان

🔹صدرالساداتی که در هفته‌های گذشته برخی حواشی درباره او و برادرش مطرح شده بود، در این جلسه حضور نداشت.

🔹صندلی مرحوم آیت‌الله هاشمی خالی بود و کسی بر روی این صندلی ننشست.

@AkhbareFori