حسن رحیم پور ازغدی:

🔹رئیس جمهور اسلامی دوگانه و متناقص با مردم حرف نمی زند‌.

🔹رئیس جمهوری اسلامی دروغ نمی‌گه!‌

🔹رئیس جمهور اسلامی وعده دروغ نمی‌‌ده!

🔹رئیس جمهوری اسلامی توی جلسه خصوصی یه چیز، و جلسه عمومی ضدش نمی‌گه‌!

@Akhbarefori