🔴 چگونه با کرونا مواجه شویم؟

همون اندازه که احتمال مرگ بر اثر کرونا کم میباشد باید به این توجه کنید که این بیماری راه درمان ندارد و بهترین راه #پیشگیری_از_کرونا می‌باشد

حتما تماشا کنید و برای دوستان خود ارسال کنید. #مبارزه_با_کرونا #ایران_سالم

🚨 راه های پیشگیری از کرونا

https://telegram.me/joinchat/AvdMaDwJt0hLC1q0hlkwqA