#زندگی_بهتر / کدام شغل‌ها مراقب کرونا باشند؟

🔹کارکنان بیمارستانها و درمانگاهها و حتی داروخانه‌ها بیشتر در معرض این ویروس قرار دارند که طبعا حفظ سلامت آنها به دلیل کمک به همنوعان باید در اولویت قرار گیرد

🔹یکی دیگر از مشاغلی که تحت تاثیر این ویروس است، نانوایی‌ها هستند که لازم است نانوایان ضمن رعایت نکات بهداشتی و در صورت لزوم زدن ماسک،  پس از پخت نان از دستکش برای دادن آن به مشتری استفاده کنند

♦️اینجا بخوانید

khabarfoori.com/detail/1704556