♦️دود سه شهرستان خوزستان را تعطیل کرد/چرا مسئولین هیچ کاری برای مردم این استان نمی‌کنند؟

🔹ادارات و دستگاههای دولتی سه شهرستان حمیدیه، سوسنگرد و هویزه روز دوشنبه به علت دود ناشی از سوختن نیزارهای هورالعظیم تعطیل شدند./ ایرنا

اخبار لحظه ای #خوزستان