♦️موج‌سواری عربستان پس از اقدام آمریکا علیه ملت ایران: برای تضمین بر هم نخوردن توازن بازار جهانی، تلاش می‌کنیم

🔹خالد فالح، وزیر انرژی عربستان سعودی، دقایقی پس از انتشار رسمی خبر عدم تمدید معافیت‌های خرید نفت ایران اعلام کرد کشورش برای تضمین رسیدن نفت به مصرف کنندگان و بر هم نخوردن توازن بازار جهانی، تلاش خواهد کرد./ ایسنا

@AkhbareFori