‏عدالت فقط آنجا که رانت خوارها و ژن خوب‌ها و دزدها میلیاردها میلیارد تومان از دارایی مردم و بیت‌المال را به عنوان وام از بانک‌ها به راحتی دریافت می‌کنند اما عده‌ای جوان حاضر هستند حتی وام ازدواج شان را با ضامن به اشتراک بگذارند تا آبروی شان پیش خانواده عروس حفظ شود.

@AkhbareFori