♦#زندگی_بهتر/ خوب بخوابید تا کمتر سرطان بگیرید

🔹متخصصان در یک مطالعه بزرگ تاکید کردند که زنان سحرخیز کمتر با احتمال ابتلا به سرطان پستان مواجه هستند

🔹افزایش مدت خواب شبانه به بیش از هفت یا هشت ساعت در شب، خطر ابتلا به سرطان پستان را افزایش می‌دهد

♦️اینجا بخوانید

khabarfoori.com/detail/1147539