♦️واکنش ظریف به شبهات مطرح شده در مورد سهم دریای خزر 🔹ظریف در پاسخ به اینکه مبنی بر اینکه برخی این شبهات را مطرح می‌کنند که سهم ایران ۵۰ درصد بوده و در حال حاضر به ۱۱ درصد رسیده است آیا صحت داره؟ گفت: نخیر در هیچ زمانی در گذشته پنجاه درصد بوده و نه الان ۱۱…