توضیحات اژه ای درباره بازداشت معاون ارزی بانک مرکزی سخنگوی قوه قضائیه: 🔹در مورد احمد عراقچی هنوز کیفر خواست صادر نشده است و زمانیکه کیفرخواست صادر شود به دادگاه فرستاده میشود و دادگاه ایشان هم مثل سایرین علنی برگزار خواهد شد. /اقتصادآنلاین @AkhbareFori