♦️آخرین اخبار از شکایت ایران از آمریکا در دادگاه لاهه از زبان ظریف

وزیر امور خارجه:

🔹جمهوری اسلامی ایران بعد از خروج آمریکا از برجام و اِعمال تحریم مجدد بر پایه قرارداد ١٩۵۵، از آمریکا شکایتی در بین‌المللی دادگستری لاهه مطرح کرده است.

🔹ما معتقدیم جمهوری اسلامی از موضع بسیار قوی برخوردار است، البته آمریکایی‌ها ممکن است چنین موضوعاتی را در دیوان لاهه مبنی بر درخواست مذاکره مجدد مطرح کنند، اما این حرکت کاملا تبلیغاتی است.

🔹دیوان قطعا به تمامی جوانب پرونده ایران توجه دارد

🔹ما معتقدیم دعوای مذکور کاملا حقوقی است و امیدواریم دیوان به نفع جمهوری اسلامی ایران رأی دهد.

#سیاسی

@AkhbareFori