♦️روحانی:‌ دولت ترامپ متنوع المزاج است/ایران اهل مذاکره است رئیس‌جمهور در دیدار با وزیر، معاونان و مدیران ارشد وزارت خارجه: 🔹سیاست خارجه مربوط به کل ملت ایران است و وزارت خارجه و شخص وزیر خارجه وقتی در سیاست بیرونی ما و خارجی ما حرف می‌زند و حضور پیدا می‌کند…