♦️تحصیل فرزندان مسئولان در خارج از کشور ممنوع شود معاون حقوقی قوه قضاییه: 🔹تحصیل در خارج از کشور حق مسلم همه است اما نباید از فرزندان سران مملکت باشد که اگر این چنین شد والدین آنها باید استعفا دهند./ایسنا @AkhbareFori