تصویر جالبی از یکی از تکاوران ارتش در حادثه تروریستی ۳۱ شهریور سال گذشته

🔹شاهدان می گویند وقتی داعش حمله کرد همه پناه گرفتند و بر روی زمین خوابیدند اما این تکاور ارتش ایستاد و اولین نفری بود که با داعشی ها درگیر شد و یکی از آن ها را به درک واصل کرد

یک‌سال پس از آن حادثه، خبرهای مرتبط با این روز خونین را اینجا مرور کنید

khabarfoori.com/tags/73508