♦️ربیعی: زنان گزینشی وارد استادیوم نمی‌شوند

سخنگوی دولت:

🔹صحبت آقای واعظی درباره موافقت دولت با حضور #زنان در استادیوم در تضاد با حرف‌های هفته گذشته من نبود.

🔹بلیت فروشی هم انجام خواهد شد و اینطور نیست که زنان گزینشی وارد استادیوم شوند.

🔹حذف یارانه افراد ثروتمند،‌ حتما اجرا می‌شود.

🔹ما هیچ نشانه‌ای از صداقت امریکائیان نمی بینیم و در ادامه وضع موجود امکانی برای دیدار دو رئیس جمهور وجود ندارد.

🔹تنها زمانی ملاقات خواهیم کرد که مشکلات مردم حل شود.

@AkhbareFori