🌀 قیمتِ جدید ایزوگام:

۱۲/۹۰۰_۱۳/۹۰۰_۱۴/۹۰۰ تومان

تولید ویژه: ۱۶/۹۰۰ تومان

☔️ ایزوگام شرق دلیجان ☂

✍️ تولید و پخشِ ایزوگام به سراسرکشور

✅ به استانهایی که کمتر از ۳۰۰ متر نیز ارسال میشود: #اصفهان #تهران #البرز #مرکزی #قم #لرستان و اکثر شهرستانهای استانهای: #سمنان #قزوین #خوزستان

ظرفیت خودروها

🚚وانت ۱۷۰متر

🚚مزدا ۳۰۰متر

🚛نیسان ۶۰۰متر

🚚خاور:۱/۱۵۰متر

🚛تک ۲/۵۰۰متر

🚚جفت ۳/۵۰۰متر

🚛 تریلی: ۵/۸۰۰متر

✅ ٪۲۵ از کرایه تک_ ۳۳٪ از کرایه جفت و ۷۵٪ کرایه تریلی، رایگان هستش

تماس: (ذخیره فرمائید)

09154500250

آیدی: @izogamsharghdelijan

کانال: @izogam_shargh_delijan