در اعتراضات سال ۸۸ یک شیشه هم نشکست!

صادق زیباکلام درباره اعتراضات اخیر:

🔹چرا خشونت شد؟ تظاهرات قبلی که خشونت‌آمیز نبود چه نتایجی به بار آورد؟

🔹بهای گاز، برق، آب و... هم باید واقعی باشد

🔹کسی نمی‌خواهد قبول کند خیلی از سیاست‌ها نادرست بوده، باعث پدید آمدن مخالفت‌ها و نارضایتی‌های بسیار عمیقی در میان دهه شصتی‌ها و دهه هفتادی‌ها شده است

🔹دهه هشتادی‌ها رفتارشان خشن‌تر است

اینجا بخوانید

khabarfoori.com/detail/1539570