♦️علت ردصلاحیت کاندیدا‌ها به خودشان اعلام می‌شود

قائم مقام شورای نگهبان:

🔹رد صلاحیت و یا عدم احراز صلاحیت افراد به‌طور رسمی و طی یک نامه به فرد اعلام می‌شود.

🔹ما به مراجع چهارگانه اعلام کرده‌ایم که باید هر چه گزارش درباره داوطلبان برای ما ارسال می‌کنند، مستند باشد چرا که مبنای قضاوت ماست.

@Akhbarefori