روحانی: عده‌ای سال اول انقلاب می‌خواستند در دانشگاه بین زنان و مردان دیوار بکشند

🔹شوخی نمی‌کنم؛زمان انتخابات همین را می‌گفتم، می‌گفتند برای انتخابات این‌ها را می‌گوید.

🔹چه کسی دنبال دیوار بوده؟ شما بودید. امام جلوی شما را گرفت.

🔹در انتخاب وزیر زن، دست رئیس‌جمهور را باز بگذارید

🔹 دیدگاه ما نسبت به مقام زن باید تصحیح شود؛ به زبان می‌گوییم جنس دوم نداریم اما این گفتن کافی نیست

@AkhbareFori