رئیس پلیس جدید و مسلمان یکی از شهرهای آمریکا به قرآن سوگند یاد کرد

🔹«ابراهیم مایک بایکورا» که به تازگی به ریاست پلیس شهر پترسون در ایالت نیوجرسی آمریکا منصوب شده، یک آمریکایی ترک تبار و اولین رئیس پلیس مسلمان در نیوجرسی است.

🔹او در مراسم ادای سوگند به جای انجیل از قرآن استفاده کرد.

@AkhbareFori