♦️قاچاق حجم زیادی از داروهای ایرانی به کشورهای همسایه

رییس سازمان غذا و دارو:

🔹داروی ایرانی به لحاظ کیفیت کاملا قابل دفاع است.

🔹مسائل غیرعلمی و غیرکارشناسی مانع ثبت داروهای ایرانی در برخی کشورها می‌شود.

🔹متاسفانه حجم زیادی از داروهایمان در کشورهای همسایه به صورت قاچاق استفاده می‌شود.

🔹این نشان می‌دهد که این کشورها به داروی ایرانی نیاز دارند اما اجازه ثبت آن داده نمی‌شود. /ایسنا

@AkhbareFori