♦#چند_خبر_کوتاه

🔹ظریف: همه کشورها جز سه رژیم تروریست موافق تمدید مهلت ایران در FATF هستند.

🔹ستاد انتخابات: طبق اطلاعیه شماره۱۹ ستاد انتخابات روشن بودن رادیو در تمامی شعب اخذ رأی الزامی است.

🔹معاون امنیتی وزارت کشور: ۳۰۰هزار نفر از نیروهای انتظامی، سپاه و بسیج امنیت انتخابات را تامین می‌کنند.

@AkhbareFori