#خبرفوری آمریکا ۵ عضو شورای نگهبان را تحریم کرد! 🔹بر اساس بیانیه خزانه‌داری آمریکا، ۵ عضو شورای نگهبان در فهرست تحریم قرار گرفته‌اند: 🔸آیت‌الله احمد جنتی 🔸عباسعلی کدخدایی 🔸سیامک رهپیک 🔸محمدحسن صادقی مقدم 🔸محمد یزدی @AkhbareFori