♦️همه یارانه بگیران، بسته معیشتی می‌گیرند

🔹با تصویب کمیسیون تلفیق بودجه، از سال آینده، همه خانوارهایی که یارانه نقدی دریافت می‌کنند، مشمول دریافت بسته معیشتی خانوار هم خواهند شد

بیشتر بخوانید و نظر بدهید

khabarfoori.com/detail/1659739