♦️تمامی مسافران از چین در فرودگاه‌ها و بنادر کنترل می‌شوند

معاون کل وزارت بهداشت:

🔹تمامی مسافران از چین در فرودگاه‌ها و بنادر کنترل می‌شوند.

🔹وزارت بهداشت با هماهنگی نیروی انتظامی، مسافران از مبدأ چین را در همه فرودگاه‌ها و مرزهای دریایی از نظر علائم بیماری کنترل می‌کند.

🔹این ویروس از ویروس‌های معمولی سرماخوردگی است و فقط تغییر ژنی رخ می‌دهد.

🔹سرایت این ویروس بالاست اما مرگ‌زایی آن نسبت به سایر ویروس همگون نسبتاً پایین‌تر است.

🔹از میان مبتلایان فقط دو تا سه درصد آن‌ها قابل درمان نیستند که عمدتاً افراد بالای ۷۰ تا ۸۰ سال هستند.

🔹دولت چین اعلام نیاز به سازمان بهداشت جهانی و یا ایران نکرده و خودش اقدامات لازم را انجام داده است.

@AkhbareFori