♦️گندآب فساد علمی/اول با سهمیه پدر وارد دانشگاه شو، بعد به پزشکی تغییر رشته بده!

بهروز بنیادی، نماینده کاشمر و عضو کمیسیون بهداشت مجلس:

🔹در سال۱۳۹۶ با نامه محسن نفر، معاون وقت علوم‌پزشکی دانشگاه‌آزادبه فرهاد رهبر، رئیس وقت این دانشگاه، روالی برای تغییر رشته گروهی ویژه از فرزندان هیات‌علمی این دانش‌گاه پدیدآمده.

🔹۱۳۴نفر از فرزندان اعضای ‎هیات‌علمی دانش‌‌گاه آزاد که در رشته ‎دام‌پزشکی پذیرفته شده بودند، با این امکان، هم اکنون به طور غیرقانونی در رشته ‎پزشکی درس می‌خوانند./ اعتماد

@AkhbareFori