♦️خسارت ۱۳۰۰ میلیارد تومانی سیل به جاده‌ها و ابنیه فنی در ۳ استان جنوبی‌

معاون وزیر راه و شهرسازی:

🔹در سیلاب اخیر در استان هرمزگان ۲۳۰ میلیارد تومان، در استان سیستان و بلوچستان ۷۵۰ میلیارد تومان و در استان کرمان ۳۲۰ میلیارد تومان، خسارت به جاده‌ها و ابنیه فنی وارد شد.

🔹طول راه‌ها متاثر از سیل و آسیب دیده در این استان حدود ۵۵۰۰ کیلومتر شامل ۳۸۰۰ کیلومتر راه روستایی و ۱۷۰۰ کیلومتر راه اصلی و فرعی بوده است‌‌.

🔹از ۸۷۶ راه روستایی مسدود شده، در حال حاضر راه فقط ۲۴ روستا با محدودیت تردد مواجه است و در سایر راه‌ها به صورت موقت با ترمیم راه ، امکان تردد و امداد رسانی فراهم است./ فارس

@Akhbarefori