پکن: از شرکت‌های چینی همکار با ایران در برابر آمریکا دفاع می‌کنیم

«گنگ شوآنگ» سخنگوی وزارت خارجه چین:

🔹تحریم‌ها یا تهدیدهای مربوط به تحریم‌ها، مشکلات موجود را حل نمی‌کند.

🔹همکاری دیرینه و دوستانه بین چین و ایران در چارچوب قوانین بین‌المللی است.

🔹مطابق قانون، این به منافع اشخاص ثالث آسیب نمی‌زند و باید مورد احترام و حمایت قرار گیرد.

🔹ما به آمریکا توصیه می‌کنیم به فوریت اقدام اشتباه تحریم شرکت‌های چینی را کنار گذارد.

🔹ما به طور قاطع از منافع قانونی شرکت‌های چینی محافظت خواهیم کرد.

@Akhbarefori