♦️ماجرای هدیه لاکچری شبنم نعمت زاده به همدستش چیست؟ 🔹در حالی که نعمت‌زاده از دعوای میان خود و لشکری پور صحبت می‌کند، اما لشکری‌پور صراحتاً در اظهارات خود بیان کرد که درست در زمانی که شرکت دچار ورشکستگی شده بود و حتی پول کارمندان خود را هم نداشت، نعمت‌زاده…