رهبر معظم انقلاب در دیدار اعضای خبرگان رهبری: بایستی به جوانان میدان داد و از نیروی جوانی در سطوح مدیریتی استفاده کرد.

🔹حمایت از نیروهای وفادار به انقلاب و معتقد به استقلال کشور ضروری است و نباید با برچسبهایی همچون تند و افراطی این نیروهای پر انگیزه را از میدان خارج کرد

🔹بنده به رؤسای جمهور در چند دوره گفته‌ام که برای پیشرفت کارتان از نیروهای وفادار به انقلاب استفاده کنید، زیرا آنها هستند که در هنگام خطر برای کمک به نظام، به صحنه می‌آیند

🔹پرهیز از ناامید کردن مردم از مهمترین کارها است

@AkhbareFori