▪️تقی کبیری نماینده خوی (نزدیک به اصولگرایان) که گفته شده از منزلش ۴۰۰میلیون‌تومان و ۲۵۰ هزار یورو پول نقد سرقت شده است، بارها در مصاحبه با رسانه ها به مردم توصیه‌کرده‌بود که ارز نخرند!

طبق قانون نگهداری بیش‌از ۱۰هزار یورو، جرم محسوب می‌شود.

@AkhbareFori