♦️ذوالنور: برخی نمایندگان با ‌رأی موافق به وزیر نالایق ‌برای حوزه انتخابیه ‌از ‌دولت امتیاز می‌گیرند

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس:

🔹نماینده مجلس وکیل مردم است، مردم باید بدانند که این نماینده چه رأیی را داده تا از وی مطالبه‌گری کنند، اما متاسفانه برخی نمایندگان با یک رأی موافق به وزیر نالایق امتیازی برای حوزه انتخابیه خود از وزیر و دولت می‌گیرند.

🔹نماینده باید هزینه هر رأی را بدهد، متأسفانه خیلی دیده‌ایم که نماینده‌ای به مردم و رسانه‌ها می‌گوید موافق فلان طرح هستم اما در عمل مخالفت می‌کند، یا در خیلی از موارد اصلاً نمی‌داند به چه چیزی رأی می‌دهد.

@AkhbareFori