یکی از بنیانگذاران "ایران خودرو" درگذشت

محمود خیامی یکی از دو برادر بنیانگدار کارخانه خودروسازی ایران‌ناسیو�

یکی از بنیانگذاران "ایران خودرو" درگذشت

محمود خیامی یکی از دو برادر بنیانگدار کارخانه خودروسازی ایران‌ناسیونال (ایران خودرو) در سن ۹۰ سالگی فوت کرد.

@AkhbareFori