فتاح، رئیس بنیاد مستضعفان خطاب به مجری تلویزیون

🔹شما نماینده مردم نیستید! شما رو صدا و سیما گذاشته از من سوال بپرسید.

🔹این پرسش‌ها نباید در ذهن شما باشد!

🔹شما نباید کار‌ ما را زیر سوال ببرید، این خوب نیست!

🔹مصاحبه برای زیر سوال بردن‌نیست.

@AkhbareFori