نماینده قم مدعی شد: تعداد فوت شده‌های کرونا در قم بیشتر است 🔹امیرآبادی، نماینده قم: فوت حدود ۵۰ نفر بر اثر کرونا در قم 🔹 ۳۲ نفر در محل قرنطینه فوت شده اند 🔹 اولین فوتی های مشکوک به کرونا ۲۴ بهمن فوت کرده اند 🔹 شهر باید قرنطینه شود 🔹 سه هفته است کرونا…