♦#چند_خبر_کوتاه

🔹آیت‌الله صافی اجازه مصرف سهم امام برای مقابله با ویروس کرونا را صادر کردند.

🔹رسانه‌های آمریکایی از ثبت اولین مورد مرگ بر اثر کرونا در این کشور خبر دادند.

🔹۴۰۰ تخت بیمارستانی جدید استان تهران در صورت لزوم وارد مدار می‌شود.

@AkhbareFori