🔻گازگرفتگی ۱۲ دانش آموز مدرسه‌ای در تبریز

سخنگوی اورژانس آذربایجان شرقی:
🔹بخاری گازی در کتابخانه مدرسه‌ا�

🔻گازگرفتگی ۱۲ دانش آموز مدرسه‌ای در تبریز

سخنگوی اورژانس آذربایجان شرقی:

🔹بخاری گازی در کتابخانه مدرسه‌ای در تبریز حادثه ساز شد.

🔹در این حادثه ۱۰ نفر از دانش آموزان توسط اورژانس سرپایی درمان شده و دو نفر به بیمارستان انتقال یافتند.

🔹وضعیت تمامی مسمومان مساعد گزارش شده است.

اخبار لحظه ای #آذربایجان_شرقی