🔺محکومیت محمدعلی طاهری به ۵ سال حبس در دادگاه تجدیدنظر تایید شد

🔹وکیل مدافع سرکرده گروه عرفان حلقه از تایید و ابلاغ حکم محکومیت موکلش به ۵ سال حبس از سوی شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظراستان تهران خبر داد /ایسنا

@AkhbareFori