🔺دستور وزیر کشور درباره اموال قاچاقچیان

🔹رحمانی فضلی: اموال قاچاقچیان باید با سرعت شناسایی و توقیف شود و به تعبیری باید کمر قاچاقیان را از این طریق بشکنیم به همین جهت قضات و نیروهای انتظامی و امنیتی باید با شدت با این باندها و گروه ها برخورد کنند/پاد #اقتصادی

@AkhbareFori